Міжнародне співробітництво

Здійснення захисту інтересів студентів шляхом введення посади омбудсмена

 

Здійснення захисту інтересів студентів шляхом введення посади омбудсмена

561640-EPP-1-2015-1-AZ-EPPKA2-CBHE-JP

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/cb4793dd-23da-403b-b8b0-8b39c8c25a1b

 

http://aesop.khazar.org/

Мета проекту полягає у створенні, впровадженні та розвитку інституту омбудсмена в університетах України, Грузії та Азербайджану з метою захисту прав студентів та усунення перешкод для навчального процесу.

На основі європейського досвіду захисту прав студентів в університеті запроваджено посаду студентського омбудсмена. З 2018 року студентський омбудсмен якісно вплинув на забезпечення ефективності освітнього середовища університету: налагоджена ефективна комунікація всіх учасників освітнього процесу, підвищена оперативність реагування на проблемні та конфліктні ситуації між ними, відпрацьовані та поширені до загального використання алгоритми реагування й запобігання (попередження) деструктивних проявів в освітньому середовищі. Важливим є органічна імплементація студентського омбудсмена в дорадчі й колегіальні органи університету.

 

Більше інфортіції erasmusplus.org.ua

 

Завдання проекту:

 • розробка та впровадження навчальних матеріалів щодо захисту прав студентів
 • створення офісу омбудсмена студентів у кожному університеті
 • навчання омбудсменів та просвітницька діяльність серед усіх учасників освітнього процесу у кожному університеті

 

Напрями діяльності за проектом:

 • проведення дослідження щодо наявності порушень прав студентів
 • вивчення передового досвіду створення, впровадження, функціонування та розвитку інститутів омбудсмена в європейських університетах
 • розроблення установчих документів щодо створення офісу омбудсмена та впровадження посади омбудсмена в діяльність університету
 • розроблення навчальних та просвітницьких матеріалів щодо адвокації студентів
 • створення партнерської мережі та запуск веб-порталу по роботі інституту омбудсмену
 • проведення навчання омбудсменів та просвітницької діяльності учасників освітнього процесу у кожному партнерському університеті
 • розроблення системи якості проекту і проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту якості проекту
 • розроблення та реалізація стратегії розвитку інституту омбудсмена на рівні держави

 

Очікувані результати:

 • проведено дослідження щодо наявності порушень прав студентів
 • вивчено передовий досвід створення, впровадження, функціонування та розвитку інститутів омбудсмена в європейських університетах
 • розроблено установчі документи щодо створення інституту омбудсмена та впроваджено посаду омбудсмена в діяльність університету
 • розроблено навчальні та просвітницькі матеріали щодо адвокації студентів та викладачів
 • створено партнерську мережу та веб-портал по роботі інституту омбудсмену
 • проведено навчання омбудсменів та просвітницької діяльності адміністративного персоналу, викладачів і студентів у кожному партнерському університеті
 • розроблено систему якості проекту і проведено внутрішній та зовнішній аудит якості проекту
 • розроблено та реалізовано стратегію розвитку інституту омбудсмена на рівні держави

 

Тривалість проекту: 15.10.2015 – 14.10.2018

Отримувач гранту: Державний університет Акакія Церетели, Грузія

 

Партнерство:

 

Вітаємо! Відповідно до наказу МОН України №812 від 11 червня 2019 року нашого друга, колегу, достойного представника дружної команди ПУЕТ та першого в Україні студентського омбудсмена Студентський омбудсмен Полтавського університету економіки і торгівлі Василий Карманенко (Vasiliy Karmanenko) включено до робочої групи з розробки Загальнодержавної програми освіти в сфері прав людини!