Проєкти
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36003
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

HACCP

 

Hazard Analysis and Critical Control Point для початківців

Метою є: набуття знань про систему НАССР, законодавчі вимоги щодо безпечності харчових продуктів та здійснення державного контролю; ознайомлення із програмами-передумовами як фундаментом для створення системи НАССР. Закріплення отриманих знань шляхом відпрацювання практичних кейсів.

Hazard Analysis and Critical Control Point середній рівень

Метою є: глибинне вивчення 12 кроків та 7 принципів НАССР; набуття практичних навичок із розроблення документації (створення групи НАССР та оформлення відповідного наказу, опис харчового продукту, складання блок-схеми, аналіз небезпечних факторів, визначення критичних контрольних точок (ККТ), установлення граничних меж для кожної ККТ, установлення заходів моніторингу для кожної ККТ, визначення коригувальних дій, установлення процедур верифікації (перевіряння), ведення обліку).

Hazard Analysis and Critical Control Point для професіоналів

Метою є: поглиблення знань щодо процедур валідації та верифікації, вилучення та відклику продукції, забезпечення простежуваності, перегляду та вдосконалення процедур, заснованих на принципах НАССР, та закріплення отриманих знань шляхом відпрацювання практичних кейсів; розгляд та обговорення типових помилок під час впровадження системи НАССР. Визначення термінів придатності харчових продуктів. Вимоги щодо маркування.

Навчання персоналу з гігієни

Метою є: вивчення працівниками операторів ринку: харчових продуктів основних вимог у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення; основ санітарії та мікробіології, шляхів контамінації харчових продуктів; профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, причин відсторонення працівників від роботи; гігієнічних вимог до потужностей; гігієнічних вимог до приміщень, де обробляються або переробляються харчові продукти; гігієнічних вимог до транспортних засобів; гігієнічних вимог до обладнання та інвентарю; гігієнічних вимог під час поводження з харчовими відходами; гігієнічних вимог щодо постачання води; вимог до гігієни персоналу потужностей, який працює у зоні поводження з харчовими продуктами; гігієнічних вимог до харчових продуктів; гігієнічних вимог до пакування харчових продуктів, включаючи первинне пакування.

 

Полтавський університет економіки і торгівлі відтепер є асоційованим членом Асоціації з інтеграції НАССР

У Полтавському університеті економіки і торгівлі уже кілька років успішно діє «Школа НАССР». За цей час її фахівцями проведено чимало тренінгів, консультацій, круглих столів тощо. На шляху євроінтеграції України, неабиякого значення набуває вивчення практичних аспектів впровадження системи НАССР у освітньому процесі.

Команда «Школи НАССР» підготувала практичний посібник «Впровадження системи НАССР для операторів ринку харчових продуктів»

Вийшов з друку практичний посібник «Впровадження системи НАССР для операторів ринку харчових продуктів» під авторством викладачів науково-тренінгової лабораторії «Школа НАССР» Аліни Ткаченко, Юлії Басової, Олени Горячової, Наталії Катеренчук.

 
 

 

Координатор: Аліна Ткаченко; e-mail: alina_biaf@ukr.net, тел.: +38 050 147 74 01