Проєкти
Головна / Проєкти / Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36003
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)

 

 

Виконавець проєкту: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Номер проєкту: 621189-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE 

Завдання проєкту:

 • поширення європейського досвіду управління безпечністю харчових продуктів на принципах HACCP;
 • навчання виробників продуктів харчування з європейського досвіду та європейських вимог у харчовому законодавстві;
 • впровадження законодавства про безпечність харчових продуктів в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та перехід на європейські стандарти виробництва безпечних харчових продуктів, а також розширення можливостей експорту харчових продуктів до ЄС.

Активності проєкту:

 • організація та проведення навчального модуля «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)»;
 • розроблення дистанційного курсу навчального модуля «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)» та електронного посібника;
 • проведення наукового дослідження та публікація матеріалів на тему «Європейський досвід впровадження системи управління  безпечністю харчових продуктів»;
 • проведення круглого столу «Особливості імплементації системи  безпечністю харчових продуктів у рамках угоди про асоціацію України та ЄС».

Термін реалізації проєкту: 2020 - 2023 роки

 

Аліна Ткаченко

керівниця проєкту, викладачка проєкту

к. т. н., доцентка кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи, керівниця науково-тренінгової лабораторії «Школа НАССР», директорка інституту бізнесу та сучасних технологій. 

Людмила Губа 

викладачка проєкту

к. т. н., заступниця директора інституту бізнесу та сучасних технологій, доцентка  кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи, членкиня-кореспондентка Української технологічної академії, відповідальна  секретарка збірника «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі», серія «Технічні науки». 

Юлія Басова

викладачка проєкту

провідна наукова співробітниця Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти,  к. т. н., доцентка  кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи. 

Олена Горячова 

викладачка проєкту

заступниця директора інституту заочно-дистанційної освіти,  к. т. н., доцентка  кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи. 

Наталія Катеренчук 

викладачка проєкту

головна спеціалістка відділу безпечності харчових продуктів Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області. Сертифікований аудитор -  Certificate of Successful Completion-Food Safety Management Systems Auditor/Lead Auditor Training Course (Based on ISO 22000:2005 Standard). 

Інна Пахомова 

відповідальна за якість реалізації проєкту

директорка  навчально-наукового інституту проектів та інновацій, к. т. н.

Юлія Перегуда 

Еразмус+ координаторка проєкту, перекладачка проєкту

директорка міжнародного науково-освітнього центру

Олена Ольховська

технічна модераторка проєкту

заступниця директора інституту бізнесу та сучасних технологій

Людмила Зінченко 

бухгалтерка проєкту

заступниця начальника фінансово-економічного управління

Богдан Пащенко 

відповідальний за поширення результатів реалізації проєкту

завідувач відділу інтернет-маркетингу департаменту маркетингу

 

 

В рамках реалізації проєкту розроблено курс “Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР

 

Цільова аудиторія: оператори ринку харчових продуктів:  агропродовольчі ринки, заклади громадського харчування, торговельні підприємства, виробники.

Тривалість курсу: 120 годин (48 годин занять у режимі онлайн, 78 годин самостійної роботи)

Мета курсу: поширення європейського досвіду впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) у рамках виконання вимог Угоди про асоціацію України та ЄС. 

Контекст: У зв'язку з необхідністю виконання зобов'язань України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, реформування системи державного контролю за якістю та безпекою харчових продуктів набуло принципового значення, оскільки забезпечує захист життя та здоров'я людини, дотримання прав та законних інтересів споживачів продукції. У рамках проекту ЄС «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні» відбулася гармонізація українського харчового законодавства з європейським: розроблено 11 законопроектів та 92 підзаконні акти. Згідно Закону України №771 «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»  оператори ринку харчових продуктів зобов’язані впровадити систему НАССР. Також упродовж останніх років в Україні послідовно впроваджується європейська концепція безпечності харчових продуктів, що ґрунтується на принципі “від лану до столу”. Це означає системний підхід до гарантування безпечності харчових продуктів на всіх етапах харчового ланцюга, що починається ще на етапі вирощування сільськогосподарських рослин та тварин і закінчується на полицях супермаркетів та закладів харчування. 

 

Назва модуля

Теми модуля

Модуль 1. Вивчення європейського законодавства у галузі безпечності харчових продуктів

1.1 Codex Alimentarius: Основні поняття

1.2 Вивчення директив Європейського Парламенту щодо безпеки харчових продуктів

1.3. Основні вимоги законодавства ЄС щодо безпеки та якості харчових продуктів

1.4. Реформування законодавства про безпеку харчових продуктів в рамках імплементації Угоди про асоціацію Україна - Європейський Союз.

Модуль 2. Основні поняття системи НАССР

2.1. НАССР. Кращі європейські практики

2.2 HACCP: 7 кроків, 12 принципів

2.3 Небезпека харчових продуктів. Фізичні, хімічні, біологічні фактори. Алергени

2.4 Вивчення стандартів системи НАССР: (ISO 22000, IFS,BRC, Global Gap).

Модуль 3. Передумови програм системи НАССР

3.1 Належне планування виробничих, допоміжних та побутових приміщень для уникнення перехресного забруднення 

3.2.Вимоги до стану приміщень, обладнання, проведення ремонтних робіт, технічного обслуговування обладнання, калібрування тощо, а також заходи щодо захисту харчових продуктів від забруднення та сторонніх домішок

3.3.Вимоги до планування та стану комунікацій - вентиляції, водопроводів, електро- та газопостачання, освітлення тощо

3.4.Безпечність води, льоду, пари, допоміжних матеріалів для переробки (обробки) харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами

3.5.Чистота поверхонь (процедури прибирання, миття і дезінфекції виробничих, допоміжних та побутових приміщень та інших поверхонь)

3.6.  Здоров’я та гігієна персоналу

3.7. Захист продуктів від сторонніх домішок; поводження з відходами виробництва та сміттям, їх збір та видалення з потужності

3.8. Контроль за шкідниками, визначення виду, запобігання їх появі, засоби профілактики та боротьби

3.9. Зберігання та використання токсичних сполук і речовин

3.10. Специфікації (вимоги) до сировини та контроль за постачальниками

3.11.  Зберігання та транспортування

3.12. Контроль за технологічними процесами

3.13. Маркування харчових продуктів та поінформованість споживачів

 

Модуль 4. Практичні аспекти впровадження системи HACCP операторами продовольчого ринку - європейський досвід

4.1. Вимоги до робочої групи HACCP

4.2. Опис сировини та готової продукції

4.3 Опис блок-схеми технологічних процесів виробництва

4.4. Аналіз небезпечних факторів

4.5. Визначення критичних контрольних точок (ККТ)

4.6 Встановлення обмежень для кожного ККТ

4.7. Встановлення заходів моніторингу для кожної ККТ

4.8. Визначення коригуючих дій

4.9. Встановлення процедур верифікації і валідації 

4.10. Управління документацією 

 

 

Контактна інформація
 
Email: haccpconsult2020@gmail.com
 
https://www.facebook.com/EEIFSMS/

 

 

У Полтавському університеті підвели підсумки другого року проєкту Еразмус+ про систему безпечності харчових продуктів

15 грудня 2021 року відбулося підсумкове заняття за курсом “Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)”. Навчальний курс був створений та імплементується в рамках реалізації проекту Жан Моне Модуль Програми Європейського Союзу Еразмус+. Проект з 2020 року реалізує Полтавський університет економіки і торгівлі.

Про підсумки другого року проекту Еразмус+ «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)»

Курс «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)» складався з чотирьох змістових модулів:

Вивчення європейського законодавства у галузі безпечності харчових продуктів – у цьому модулі були розглянуті основоположні директиви та регламенти ЄС щодо харчової безпеки, а  також розділи нормативного документу Codex Alimentarius.

Основні поняття системи НАССР. У модулі закцентована увага на кращі європейські практики впровадження системи, а також вимоги до системи НАССР у контексті реформування українського харчового законодавства.

Програми-передумови системи НАССР – практично розглянуті базові програми-передумови, дотримання яких регламентується законодавчо.

Практичні аспекти впровадження системи HACCP операторами продовольчого ринку – європейський досвід – детально розглянуті 12 кроків та 7 принципів системи НАССР.

Про підсумки другого року проекту Еразмус+  «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)»

15 грудня 2021 року відбулося підсумкове заняття  за курсом «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)». Навчальний курс був створений та імплементується в рамках реалізації проекту Жан Моне Модуль Програми Європейського Союзу Еразмус+. Проект з 2020 року реалізує Полтавський університет економіки і торгівлі.

Полтавців запрошують на безкоштовне навчання за курсом «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР»

Оголошено відбір учасників безкоштовне навчання за курсом «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР». Про це повідомили у Полтавському університеті економіки і торгівлі.

Навчання здійснюється в рамках реалізації проекту «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР» 621189-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE Програми Еразмус+.

Метою курсу є поширення європейського досвіду впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) у рамках виконання вимог Угоди про асоціацію України та ЄС

У зв’язку з необхідністю виконання зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, реформування системи державного контролю за якістю та безпекою харчових продуктів набуло принципового значення, оскільки забезпечує захист життя та здоров’я людини, дотримання прав та законних інтересів споживачів продукції, повідомили в Науково-освітньому Інституті проектів і інновацій ПУЕТ.

Відбір учасників на безкоштовне навчання за курсом “Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР”

Участь у програмі можуть взяти:

 • працівники операторів ринку харчових продуктів
 • особи, що планують відкрити бізнес у сфері харчових продуктів
 • учасники мають чітку мотивацію участі у програмі навчання
 • учасники беруть на себе зобов’язання пройти всю програму навчання (120 годин (48 академічних годин занять у режимі онлайн, 78 годин самостійної роботи)
 • перевага надається учасникам з Полтавської області.

Оголошуємо відбір учасників безкоштовне навчання за курсом “Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР”

Навчання здійснюється в рамках реалізації проекту  "Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР"  621189-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE Програми Еразмус+ 

ПЕРШИЙ РIК ПРОЄКТУ

ЕРАЗМУС+ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВIД ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ

УПРАВЛIННЯ БЕЗПЕЧНIСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ (НАССР)»

 

Про підсумки першого року проекту Еразмус+  «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)»

22 квітня 2021 року відбулося підсумкове заняття  за проектом Еразмус+ Жан Моне Модуль «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)». Проект з 2020 року реалізує Полтавський університет економіки і торгівлі.

У Полтаві стартував європейський проект з навчання по впровадженню системи НАССР (02.03.2021)

2 березня 2021 року відбулося відкриття проекту «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)». Цей проект реалізується Полтавським університетом економіки і торгівлі (ПУЕТ) в рамках Програми Європейського Союзу Еразмус+ за напрямом Жан Моне Модуль.

У Полтаві стартував європейський проект з навчання по впровадженню системи НАССР

2 березня 2021 року відбулося відкриття проекту «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)». Цей проект реалізується Полтавським університетом економіки і торгівлі в рамках програми Європейського Союзу Еразмус+.

www.prostir.ua

У ПОЛТАВІ СТАРТУВАВ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОЕКТ З НАВЧАННЯ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ СИСТЕМИ НАССР

2 березня 2021 року відбулося відкриття проекту «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)». Цей проект реалізується Полтавським університетом економіки і торгівлі в рамках програми Європейського Союзу Еразмус+.

poltava.to

У Полтаві стартував європейський проект з навчання по впровадженню системи НАССР

2 березня 2021 року відбулося відкриття проекту «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)». Цей проект реалізується Полтавським університетом економіки і торгівлі в рамках програми Європейського Союзу Еразмус+.

Оголошуємо відбір учасників на безкоштовне навчання за курсом “Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР”

Навчання здійснюється в рамках реалізації проекту  "Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР"  621189-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE Програми Еразмус+ 

 

Безкоштовне навчання за курсом “Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР”

 
 
 

 

 

Полтавський університет економіки і торгівлі виграв грант Erasmus + за напрямом Жан Моне «European Experience of Implementation of the food safety management system HACCP (Hazard analysis and critical control points)»

Виконавче агентство із питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) Європейської Комісії оголосило результати конкурсу 2020 року за напрямом Жан Моне. Цьогоріч обрано 38 проєктів переможців за участі України: 25 Modules, 2 Centre of Excellence, 5 Chairs, 5 Projects, 1 Support to Associations, що координують 24 українських організації:  21 ЗВО, 2 громадські організації та 1 дослідницький заклад. Серед переможців і Полтавський університет економіки і торгівлі з проєктом «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР». Автор проєкту – декан факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу, керівник науково-тренінгової лабораторії «Школа НАССР» Аліна Ткаченко. До складу проєктної групи увійшли доценти кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи Олена Горячова, Юлія Басова та Людмила Губа. Мета проекту – поширити європейський досвід управління безпечністю харчових продуктів на принципах НАССР. Проєкт розраховано на 3 роки та передбачене щорічне проведення навчальних модулів для студентів і працівників операторів ринку харчових продуктів, тривалість – 120 годин кожен. Також заплановано розроблення дистанційного курсу, написання науково-дослідних статей, присвячених питанням впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів і проведення круглого столу на тему впровадження системи НАССР у контексті інтеграції вітчизняного харчового законодавства з європейським. Загальна сума фінансування проєкту Європейським Союзом – 28 000 євро. 

 
 
 

 

 

Контактна інформація
 
Email: haccpconsult2020@gmail.com
 
https://www.facebook.com/EEIFSMS/