Факультети
Головна / Факультети / Навчально-науковий інститут міжнародної освіти

Навчально-науковий інститут міжнародної освіти


Гаркуша Сергій Володимирович
Проректор з міжнародних зв’язків, в.о. директора Інституту
ауд. № 318

Зінченко Олена Миколаївна
Заступник директора Інституту з підготовки іноземних студентів

Гаркуша Олена Володимирівна
Науковий співробітник Науково-практичного центру з організації набору на навчання іноземців та осіб без громадянства Інституту

Косачева Марина Генадіївна
Старший інспектор відділу з підготовки іноземних студентів Інституту

Джадан Ольга Іванівна
Паспортист відділу з підготовки іноземних студентів Інституту

Детальніше про ІМО

 

Метою діяльності Інституту є забезпечення ефективного освітнього, наукового та виховного процесу іноземних студентів та залучення до навчання до університету іноземних громадян та осіб без громадянства.

Основними функціями Інституту, на який покладається вирішення комплексу питань пов’язаних з навчанням, вихованням та проживанням іноземних студентів в Україні, є:

 • розробка пропозицій щодо стратегій, пріоритетних напрямів розвитку і Програм заходів щодо освітнього, наукового та виховного процесу іноземних студентів та залучення до навчання в університеті іноземних громадян та осіб без громадянства;
 • підготовка пропозицій щодо формування контингенту іноземних студентів, розширення напрямів підготовки фахівців;
 • здійснення освітньої діяльності за певними напрямами, яка забезпечує довузівську підготовку іноземних студентів, а також відповідних ступенів і відповідає стандартам вищої освіти;
 • вивчення передових освітніх технологій зарубіжних країн, досвіду провідних ЗВО України та світу в галузі забезпечення освітнього процесу та набору іноземців та осіб без громадянства, дослідження конкуренції на ринку освітніх послуг та попиту серед іноземців та осіб без громадянства щодо навчання в Україні та університеті;
 • визначення перспектив розвитку та організації освітнього процесу іноземних студентів;
 • здійснення моніторингу та аналітично-прогностичної діяльності щодо чинних та перспективних напрямків залучення іноземців на навчання до ПУЕТ;
 • встановлення контактів з вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами, представниками навчальних закладів іноземних держав з метою організації набору іноземців та осіб без громадянства на підготовче відділення та тих, які бажають отримати вищу освіту в університеті;
 • розробка та подання пропозицій щодо відкриття та розвитку іноземних центрів з набору іноземних громадян та осіб без громадянства;
 • забезпечення послідовного і системного впровадження стратегій, пріоритетних напрямів розвитку і Програм заходів у практику діяльності.

Система навчання іноземних студентів відповідає вимогам тих держав, студенти яких навчаються в нашому університеті. Навчання здійснюється за єдиними навчальними планами та програмами для обраної спеціальності для українських і іноземних студентів.

При університеті діють постійні курси української мови як іноземної. За допомогою викладачів студенти долають мовний бар’єр, а також знайомляться з історією України, традиціями університету, системою та формами навчання, опановують інформаційно-комунікативні технології навчання.
Іноземні студенти активно залучаються до спортивно-масової, культурної роботи та науково-дослідницькій діяльності університету.

Полтавський університет економіки і торгівлі надає повний спектр освітніх послуг, пов’язаних з отриманням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра та магістра.

Для навчання в університеті необхідно подати наступні документи:

 • документ про освіту з оцінками та предметами, легалізований в установленому в Україні порядку і його нотаріально завірений переклад на українську мову;
 • медичний сертифікат про стан здоров'я, виданий не пізніше ніж за два місяці до в'їзду на навчання в Україну;
 • документ про народження, легалізований в установленому в Україні порядку, його нотаріально завірений переклад на українську мову;
 • 8 фотокарток розміром 3x4 см;
 • діючий паспорт і його нотаріально завірений переклад на українську мову;
 • оформлена в'їздна віза типу "D", яка дає право на навчання в Україні;
 • медична страховка (оформляється в Україні);
 • після вступу студент оформляє у нас посвідку на тимчасове проживання в Україні (термін оформлення 1 місяць).

 

Наразі нема вмісту класифікованого цим терміном.