Факультети
Головна / Факультети / Навчально-науковий інститут проєктів та підвищення кваліфікації
Контактна інформація:
36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3
Тел./Факс +38 (0532) 56-08-53
Тел. +38 (0532) 56-08-53 (методист)
Тел. +38 (0532) 56-08-88 (військова підготовка)
http://www.mipk.puet.edu.ua
e-mail: mipk@puet.edu.ua

Навчально-науковий інститут проєктів та підвищення кваліфікації


Туль Світлана Іванівна
Директор Навчально-наукового інституту проєктів та підвищення кваліфікації, к.е.н., доцент
E-mail: tulsvetlana@ukr.net

Гречук Марина Петрівна
Методист 1-ї категорії
Тел. +38 (0532) 56-08-53

Стельнік Наталія Миколаївна
Зав. лабораторіями
Тел. +38 (0532) 56-08-88

Навчально-науковий інститут проєктів та підвищення кваліфікації є структурним підрозділом Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», який створено для реалізації стратегічних цілей університету щодо проектної та інноваційної діяльності, а також ефективного функціонування системи підготовки та перепідготовки фахівців у різних галузях економіки.

Основними завданнями Навчально-наукового інституту проєктів та підвищення кваліфікації є:

  • розбудова підприємницького напрямку розвитку університету, що включає комерціалізацію освітніх та консультативних послуг, патентно-ліцензійну діяльність та діяльність з розвитку підприємницької активності та ініціативи здобувачів вищої освіти;
  • залучення грантових коштів, інвестицій, у т.ч. іноземних, до системи освіти з метою використання результатів спільної діяльності на внутрішньому та міжнародному ринках наукомісткої продукції;
  • створення платформи для спільної реалізації проектів науки, освіти та бізнесу;
  • створення системи підготовки та перепідготовки фахівців у галузі інноваційного підприємництва;
  • надання освітніх послуг післядипломної освіти, підвищення кваліфікації кадрів на договірній основі з фізичними та юридичними особами всіх форм власності, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, надання освітніх послуг за програмою військової підготовки офіцерів запасу та підготовки робітничих професій (водій автотранспортних засобів).

Наразі нема вмісту класифікованого цим терміном.