Університет
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36003
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Керівні органи університету

Нестуля Олексій Олексійович

Ректор, доктор історичних наук, професор

• заслужений працівник освіти України • доктор історичних наук • член Ради Центральної спілки споживчих товариств України • професор • академік Української академії історичних наук

Педченко Наталія Сергіївна

Перший проректор, доктор економічних наук, професор

перший проректор, доктор економічних наук, професор

Кабінет 201

Тел. (0532) 56-33-73

pedchenko_ns@ukr.net

Гаркуша Сергій Володимирович

проректор з міжнародних зв’язків

• д.т.н., професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах • автор більше 100 опублікованих наукових та навчально-методичних праць, в тому числі за кордоном. Має більше 20 публікацій рецензованих у міжнародній науково-метричній базі Scopus • заступник головного редактора Наукового вісника ПУЕТ • член вченої ради та науково-методичної ради університету, ректорату

Манжура Олександр Васильович

Проректор з науково-педагогічної роботи (наукова діяльність, зв’язки з виробництвом і громадськістю, соціальний захист працівників, профорієнтаційна робота, гуманітарна освіта і виховання студентів)

Контактна інформація:

Кабінет 438

Тел. (0532) 50-94-11

manzhura11@ukr.net

prof@puet.edu.ua

Матвієнко Юрій Сергійович

Проректор з науково-педагогічної роботи (інноваційна діяльність, технічне забезпечення освітнього процесу, впровадження новітніх інноваційних технологій навчання, інформатизація університету)

Соколенко Наталія Миколаївна

Проректор з адміністративно-господарської роботи, відмінник освіти України

• перспективне й поточне планування господарської діяльності; • внесення пропозицій щодо підбору підрядних організацій для ведення капітального будівництва, реконструкції й інших ремонтно-будівельних робіт і контроль за їх роботою; • визначає компетенцію та затверджує посадові й робочі інструкції працівників АГЧ та інструкції з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної охорони на основі діючих нормативних документів; • підготовка пропозицій щодо укладення господарських та інших угод; • здійснює особистий прийом працівників, студентів і аспірантів, розглядає листи, заяви та скарги з питань адміністративно-господарської роботи.

Герасименко Світлана Миколаївна

Помічник ректора Полтавського університету економіки і торгівлі

Приймальна ректора знаходиться в кімнаті №300, ІІІ поверх навчального корпусу, тел. 56-13-48, тел-факс 50-91-70