Освіта
Головна / Освіта / Академічна мобільність / Мобільність здобувачів вищої освіти
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36003
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Мобільність здобувачів вищої освіти

 Спеціальність

Ступінь підготовки

Молодший бакалавр

Бакалавр

Магістр

011 Освітні, педагогічні науки

 

 

Педагогіка вищої школи

Освітня робототехніка

035 Філологія

 

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

 

2020-2021 н.р.

051 Економіка

 

Економічна кібернетика

Економічна кібернетика

Бізнес-економіка 

Економіка підприємства

Міжнародна економіка

 

Управління персоналом та економіка праці

Управління персоналом та економіка праці

Управління персоналом міжнародних корпорацій

 

071 Облік і оподаткування

 

 

Облік і аудит

 

2022-2023 н.р.

2021-2022 н.р.

2020-2021 н.р.

Облік і аудит

 

2022-2023 н.р.

2021-2022 н.р.

2020-2021 н.р.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

 

2022-2023 н.р.

2021-2022 н.р.

2020-2021 н.р

Фінанси, банківська справа та страхування

 

2021-2022 н.р.

2020-2021 н.р.

 

Фінанси і кредит

 

2022-2023 н.р.

 

 

073 Менеджмент

 

Бізнес-адміністрування

Бізнес-адміністрування

Менеджмент

Менеджмент і адміністрування

075 Маркетинг

Маркетинг

Маркетинг

Маркетинг

Інтернет маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство і торговельне підприємництво

 

2021-2022 н.р.

Товарознавство і торговельне підприємництво

Товарознавство і комерційна діяльність

Підприємництво, торгівля та логістика

 

Експертиза та митна справа

Товарознавство та експертиза в митній справі

Експертиза товарів і послуг

 

Митна справа в міжнародній торгівлі

 

 

Публічні закупівлі

081 Право

Право

2021-2022 н.р.

2020-2021 н.р

Право

2022-2023 н.р.

Право

2022-2023 н.р.

122 Комп’ютерні науки

 

Комп’ютерні науки

2022-2023 н.р.

Комп’ютерні науки

2022-2023 н.р.

162 Біотехнології та біоінженерія

 

Біотехнологія

2021-2022 н.р.

 

181 Харчові технології

Харчові технології

2021-2022 н.р.

Ресторанні технології

Технології в ресторанному господарстві

Харчові технології та інженерія

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

 

Технологічна експертиза, якість і безпека харчової продукції

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

2021-2022 н.р.

Готельно-ресторанна справа

2022-2023 н.р.

Готельно-ресторанна справа

2022-2023 н.р.

242 Туризм

Туризм

2021-2022 н.р.

Туризм

Туризм

 

 

281 Публічне управління та адміністрування

 

 

 

 

Публічне адміністрування

2021-2022 н.р.

Місцеве самоврядування

292 Міжнародні економічні відносини

 

Міжнародний бізнес

2021-2022 н.р.

Міжнародні економічні відносини