Напрями наукової діяльності
Головна / Напрями наукової діяльності
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36003
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Напрями наукової діяльності

 

1. Розвиток краєзнавства в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Кафедра педагогіки та суспільних наук

Керівник – д.і.н., професор Нестуля О.О. (pedagogica@puet.edu.ua
Google ScholarORCID)

2. Сталий розвиток України в глобальному економічному просторі.

Кафедра фінансів та банківської справи

Керівник – д.е.н., професор Педченко Н.С. (
fbi@puet.edu.ua, Google ScholarORCID, Web of Science ResearcherID, Scopus)

3. Управління розвитком соціально-економічних систем.

Кафедра менеджменту

Керівник – д.е.н., професор Шимановська-Діаніч Л.М. (mened@puet.edu.ua, Google Scholar
ORCIDWeb of Science ResearcherID, Scopus)

 

4. Формування механізмів ефективної діяльності підприємств, стратегій розвитку та їх моделювання.

Кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Керівник – д.е.н., професор Рогоза М.Є. (ec@puet.edu.ua, Google Scholar
ORCIDScopus)

 

5. Логістичне управління виробничо-комерційною діяльністю підприємств.

Кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Керівник – д.е.н., професор Перебийніс В.І. (ec@puet.edu.ua, Google Scholar
ORCIDWeb of Science ResearcherID, Scopus)

 

6. Соціально-трудові відносини: наслідки трансформаційних реформ і стратегії розвитку.

Кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії

Керівник – д.е.н., професор Костишина Т.А. (ypep@puet.edu.ua, Google Scholar
ORCID, Scopus)

 

7. Правове регулювання суспільних відносин у сфері захисту людських прав.

Кафедра правознавства

Керівник – д.ю.н., професор Лаврик Г.В. (pravo@puet.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar)

 

8. Проблеми якості сільськогосподарської сировини та харчових продуктів на сучасному етапі.

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи

Керівник – д.с.-г.н., професор Бірта Г.О. (tpt@puet.edu.ua, Google Scholar
ORCIDWeb of Science ResearcherID, Scopus)

 

9. Проблеми функціонування та розвитку сфери туризму в умовах модернізації економіки.

Кафедра туристичного та готельного бізнесу

Керівник – д.е.н., професор Скляр Г.П. (turizm@puet.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar)

 

10. Якість продукції готельно-ресторанного господарства: теоретичний та практичний аспект.

Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

Керівник – д.т.н., професор Капліна Т.В. (grks@puet.edu.ua, Google Scholar
ORCIDWeb of Science ResearcherID, Scopus)

 

11. Розробка програмного забезпечення для дистанційного навчання.

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Керівник – к.ф.-м.н., Ольховська О.В. (mmsi@puet.edu.ua, Google Scholar, Web of Science ResearcherID)

 

12. Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу у сфері торгівлі: оцінка, ефективність, стратегія розвитку.

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Керівник – к.е.н., професор Балабан П.Ю. (commerce@puet.edu.ua, Google Scholar)

 

13. Особливості складання бізнес-планів у різних галузях економіки.

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльностіі

Керівник – к.е.н., доцент Юрко І.В. (commerce@puet.edu.ua, Google Scholar
ORCIDWeb of Science ResearcherID)

 

14. Маркетингова діяльність підприємства на ринку товарів і послуг.

Кафедра маркетингу

Керівник – д.е.н., професор Карпенко Н.В. (marketing@puet.edu.ua, Google Scholar
ORCID, Web of Science ResearcherID, Scopus)

 

15. Розроблення та вдосконалення технологій харчових продуктів із використанням вторинної сировини.

Кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

Керівники –

д.т.н., професор Хомич Г.П. (thvrg@puet.edu.ua, Google Scholar
ORCIDWeb of Science ResearcherID, Scopus)

к.т.н., доцент Наконечна Ю.Г. (thvrg@puet.edu.ua, Google ScholarORCIDWeb of Science ResearcherID, Scopus)

 

16. Проєктування та розробка ультрафіолетових пристроїв бактерицидного знезараження повітря, води, поверхонь.

Науково-технічний центр Полтавського університету економіки і торгівлі

Керівник – к.ф.-м.н., доцент Семенов А.О. (asemen2015@gmail.com, Google Scholar
ORCID, Web of Science ResearcherID, Scopus)

 

17. Перевірка гомогенності та контамінації сухих кормів, преміксів та препаратів ветеринарного призначення.

Науково-технічний центр Полтавського університету економіки і торгівлі

Керівник – к.ф.-м.н., доцент Семенов А.О. (asemen2015@gmail.comGoogle Scholar
ORCIDWeb of Science ResearcherIDScopus)

 

18. Сучасні тенденції викладання іноземної мови у закладі вищої освіти.

Кафедра ділової іноземної мови

Керівник – к.філол.н., доцент Іщенко В.Л. (dim@puet.edu.ua, Google Scholar
ORCIDWeb of Science ResearcherID)

 

19. Використання документального фонду Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви».

Сектор документознавства та інформаційної діяльності кафедри менеджменту

Керівник – д.і.н., професор Оніпко Т.В. (tetianaonipko56@gmail.com, Google Scholar
ORCID, Web of Science ResearcherID)

 

20. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій.

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Керівник – к.е.н., доцент Мілька А.І. (buhoblic@puet.edu.ua, Google Scholar
ORCID)