Наукове товариство студентів

Наукове товариство студентів (далі НТС) є структурним підрозділом Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, який здійснює координацію науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти (далі – ЗдВО).

Діяльність НТС регламентується Положенням про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (ДПСЯ ПД-9-7.1.5-267-53-22) від 30 листопада 2022 р.

З метою забезпечення відкритості та прозорості у своїй діяльності Наукове товариство студентів щорічно оприлюднює плани та звіти про результати роботи за окремими напрямами.

 

До його складу входять всі ЗдВО, які навчаються в університеті.

Роботу Наукового товариства студентів організовують такі органи управління:

  • Збори Наукового товариства студентів є постійно діючим колегіальним органом, який виконує координаційні функції та виконує поточну роботу;
  • Голова Наукового товариства студентів – ЗдВО початкового, першого або другого рівня вищої освіти, який навчається в Університеті (обирається на зборах Наукового товариства студентів простою більшістю голосів прямим відкритим голосуванням);
  • Секретар Наукового товариства студентів (обирається на зборах Наукового товариства студентів простою більшістю голосів прямим відкритим голосуванням).

Наукове товариство студентів діє на основі принципів рівноправності, гласності, колегіальності та  добровільності.

Перелік конкретних форм і періодичність роботи Наукового товариства студентів визначається самостійно.

Презентація Наукового товариства студентів

Переглянути

 

Новини

Збори Наукового товариства студентів

Дебати «Штучний інтелект: за та проти»