Наука
Головна / Наука / Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Наукове товариство є частиною системи громадського самоврядування Університету.

У роботі Наукового товариства беруть участь здобувачі вищої освіти, аспіранти, докторанти і молоді вчені віком до 35 років включно (для докторантів – 40 років включно), які навчаються або працюють в Університеті.

Наукове товариство забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

У своїй діяльності Наукове товариство керується:

Метою функціонування Наукового товариства є створення і забезпечення сприятливих умов для науково-дослідної та інноваційної діяльності здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету, об’єднання їхніх зусиль для вирішення актуальних проблем сучасної науки.

Діяльність Наукового товариства здійснюється за принципами:

  • свободи наукової творчості;
  • добровільності, колегіальності, відкритості;
  • рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності Наукового товариства.

Основні завдання Наукового товариства Університету:

  • прийняття актів, що регламентують їх організацію та діяльність;
  • проведення організаційних, наукових та освітніх заходів;
  • популяризація наукової діяльності серед студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету, залучення їх до реалізації наукових досліджень, програм, проектів, інноваційної діяльності та академічної мобільності;
  • представлення інтересів наукової молоді перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань науково-інноваційної роботи та розвитку академічної кар’єри;
  • сприяння підвищення якості наукових досліджень;
  • сприяння обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
  • сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва.

Наукове товариство поділяється на 2 структурні підрозділи:

Структура Наукового товариства:

1.  Конференція Наукового товариства складається із представників Наукового товариства студентів і Ради молодих вчених.

2.  Голова Наукового товариства – особа віком до 35 років (для докторантів – до 40 років), яка навчається та/або працює в Університеті та обирається на Конференції Наукового товариства.

3.  Секретар Наукового товариства – особа віком до 35 років (для докторантів – до 40 років), яка навчається та/або працює в Університеті та обирається на Конференції Наукового товариства.

4. Координатор Наукового товариства – завідувач науково-організаційного відділу ПУЕТ.

Участь в Науковому товаристві є вільною для осіб, які навчаються та/або працюють в ПУЕТ, і здійснюється на добровільних засадах.

До складу Наукового товариства входять здобувачі вищої освіти усіх рівнів та наукові й науково-педагогічні працівники віком до 35 років, доктори наук до – 40 років, докторанти, аспіранти.

Новини

 

Конференція Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ПУЕТ