Наука
Головна / Наука / Наукові гуртки

Наукові гуртки

З метою діяльності виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності, поглибленого вивчення студентами відповідної галузі наук, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем відповідної галузі наук, розширення загального і професійного світогляду у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» функціонують наукові студентській гуртки (об’єднання).

Відповідно до Положення про студентський науковий гурток Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» основними завданнями Гуртка є:

- сприяння в підготовці кваліфікованих кадрів з відповідної спеціалізації;

- організація науково-дослідної роботи студентів;

- створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;

- залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах;

- сприяння участі студентів у міжнародних проектах, програмах навчання і стажування за кордоном;

- апробація результатів науково-дослідної роботи студентів на міжнародних та всеукраїнських наукових заходах та їх публікація в наукових виданнях;

- налагодження зв’язків з іншими студентськими науковими організаціями, об’єднаннями, установами на міжнародному, всеукраїнському та регіональному рівнях.