Наука
Головна / Наука / Галузева науково-дослідна лабораторія харчових виробництв (ГНДЛХВ)

Галузева науково-дослідна лабораторія харчових виробництв (ГНДЛХВ)

Мета та завдання

 • створення необхідних умов для функціонування наукових шкіл кафедр факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу та факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу;
 • участь в розробці планів експериментальних досліджень;
 • розробка і виготовлення експериментальних установок;
 • допомога в проведенні експериментальних досліджень студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр», викладачами, аспірантами, здобувачами і докторантами в межах кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт  і науково-дослідної роботи студентів.

Штат лабораторії

Скрипник В’ячеслав Олександрович 

завідувач, кандидат технічних наук, доцент кафедри технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі
Дубова Галина Євгенівна 

науковий співробітник, кандидат технічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
Івченко Наталія Вікторівна  

науковий співробітник
Єльніков Анатолій Семенович 

інженер-конструктор (електротехнік) 1 категорії
 

Принципи діяльності

 • об’єднання в єдину систему інтелектуального потенціалу викладачів та студентів;
 • спрямування акценту на поєднання теоретичної та практичної підготовки студентів;
 • створення умов для розвитку дослідницьких здібностей обдарованої молоді (студентів, здобувачів та аспірантів);
 • розширення співробітництва та забезпечення взаємовигідних відносин з партнерами університету;
 • орієнтація на задоволення потреб замовників, споживачів, суспільства вцілому;
 • залучення до роботи в ГНДЛХВ всього інтелектуального потенціалу університету;
 • запровадження інноваційних інформаційних технологій наукових досліджень.

Співробітництво

Виробничі випробування

Провед ення дегустацій

Напрями досліджень

 • «Дослідження факторів, що впливають на інтенсифікацію рідинно-фазних процесів при обробці харчової сировини. Розробка вимог до конструкції апаратів» (науковий  керівник: к.т.н., доц. Оберемок В.М.);

 • «Технології отримання натуральних харчових компонентів із заданими властивостями та перспективи їх використання» (науковий керівник: к.т.н., доц. Дубова Г.Є.);

 • «Розробка процесу і апаратів для термобаричного жаріння м’яса з використанням електроосмосу» (науковий керівник: к.т.н., доц. Скрипник В.О.);

 • «Дослідження ефективності процесів сушіння харчової сировини змішаним енергопідводом. Розробка вимог до конструкції апаратів» (науковий керівник: доц., к.т.н. Бичков Я.М.);

 • «Дослідження бактерицидного ефекту ультрафіолетового опромінення в ресторанному господарстві» (науковий керівник: к.вет.н., доц. Бородай А.Б.);

 • «Удосконалення технології м'ясних кулінарних виробів за допомогою використання фізичних методів» (науковий керівник: к.т.н., доц. Суткович Т.Ю.).

Апробація результатів досліджень

З метою інтенсифікації наукової діяльності викладачів, аспірантів і студентів університету і залучення досвіду споріднених вищих навчальних закладів у створенні нових технологій і обладнання харчових виробництв щорічно на базі галузевої науково-дослідної лабораторії харчових виробництв ПУЕТ проводиться міжвузівський науково-практичний семінар «Нові технології та обладнання харчових виробництв». Тривалість одного засідання – один день. Термін проведення: березень-травень.

 Матеріали семінару 2012 року

 Матеріали семінару 2013 року

 Матеріали семінару 2014 року

 Матеріали семінару 2016 року

 Матеріали семінару 2017 року

 Матеріали семінару 2018 року

 Матеріали семінару 2019 року

 Матеріали семінару 2021 року