Увага! Зміна назви університету!

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» повідомляє про зміну найменування на Полтавський університет економіки і торгівлі. Код ЄДРПОУ 01597997, банківські реквізити та інші дані університету залишаються без змін.