Вітаємо з успішним проходженням акредитації освітньої програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Висловлюємо щиру вдячність членам експертної групи, представникам галузевої експертної ради, колективу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Право" з підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право, за посилення мотивації науково-педагогічних працівників, здобувачів та усіх зацікавлених осіб долучатися до впровадження європейських стандартів вищої юридичної освіти в Україні. 

Вітаємо гаранта Лаврик Галину Володимирівну, групу забезпечення освітньо-професійної програми, стейкхолдерів. Бажаємо успіхів, натхнення та подальших перемог!