Отримання дипломів доктора та кандидата наук!

5 березня 2019 року Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України видав диплом доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці Мандрі Володимиру Володимировичу, який захищав дисертацію 19 жовтня 2018 року в Спеціалізованій вченій раді Д 44.877.02

Диплом кандидата наук отримала Кравченко Тетяна Іванівна, науковим керівником якої є Лисенко Юрій Григорович.

Захист дисертації відбувся 26 жовтня 2019 року в Спеціалізованій вченій раді Д 44.877.01. Тема дисертації була «Організаційно-економічний механізм управління процесом просування інноваційної продукції на ринок» і з нею можна ознайомитися за цим посиланням: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6793

Бажаємо Мандрі В.В. та Кравченко Т.І., щоб будь-які їх професійні починання були незмінно успішними!