Отримання дипломів кандидатів наук!

15 жовтня 2019 року рішенням Атестаційної колегії Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук, фахівцям, які захистили дисертації 27 червня 2019 року в Спеціалізованій вченій раді Д 44.877.02:

Лазоренку Віталію Валерійовичу за спеціальністю 08.00.11 математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Оніпко Тетяні Анатоліївні за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки.

Бажаємо молодим вченим, щоб їх творчі та професійні починання мали незмінний успіх!