Університет
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36003
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Ректорат ПУЕТ

 

Нестуля О. О. ректор, д.і.н., професор

Педченко Н. С. перший проректор, д.е.н., професор

Гаркуша С. В. проректор з міжнародних звязків, в.о. директора інституту міжнародої освіти, д.т.н., професор

Манжура О. В. проректор з науково-педагогічної роботи (наукова діяльність, зв’язки з виробництвом і громадськістю, соціальний захист працівників, профорієнтаційна робота, гуманітарна освіта і виховання студентів), д.е.н., доцент

Матвієнко Ю. С. проректор з науково-педагогічної роботи (інноваційна діяльність, технічне забезпечення освітнього процесу, впровадження новітніх інноваційних технологій навчання, інформатизація університету), к. пед. наук

Соколенко Н. М. проректор з адміністративно-господарської роботи

Нестуля С. І. директор навчально-наукового Інституту лідерства, д.п.н., доцент

Ткаченко А. С. директор навчально-наукового інституту денної освіти, к.т.н., доцент

Шимановська В. Л. директор навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання

Туль С. І. директор навчально-наукового інституту проектів та підвищення кваліфікації

Гасій О. В. директор навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти, к.е.н., доцент

Зубричева К. С. начальник відділу кадрів

Герасименко С. М. помічник ректора Полтавського університету економіки і торгівлі

Діденко Л. М. директор бібліотеки, в.о. директора центру інформаційного забезпечення освітнього процесу, голова профспілкового комітету

Зінчик С. М. головний бухгалтер, в.о. начальника фінансово-економічного управління

Пащенко Б. С. завідувач відділу Інтернет-маркетингу Департаменту маркетингу

Іващенко М. М. директор навчально-наукового інформаційного центру

Горячова О. О. відповідальний секретар приймальної комісії

Перегуда Ю. В. директор міжнародного науково-освітнього центру

Сарапин В. В. вчений секретар, к. філ. н, доцент

Ханжин К. П. голова студентської ради