Наука
Головна / Наука / Спеціалізована вчена рада К 44.877.03

Спеціалізована вчена рада К 44.877.03

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 04 квітня 2018 р. № 326 у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» створено Спеціалізовану вчену раду  К 44.877.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» строком до 31 грудня 2020 року.

Головою спеціалізованої вченої ради призначено д.е.н., професора Т.А. Костишину, завідувача кафедри управління персоналом і економіки праці Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Заступником Голови спеціалізованої вченої ради призначено д.е.н., професора М.В. Макарову, професора кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Вченим секретарем спецради призначено к.е.н., доцента Л.В. Степанову, доцента кафедри управління персоналом і економіки праці Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Склад спеціалізованої вченої ради К 44.877.03:

 • доктор економічних наук, професор Бандур Семен Іванович, професор кафедри управління персоналом і економіки праці Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • доктор економічних наук, доцент Карцева Вікторія Володимирівна, завідувач кафедри фінансів та банківської справи Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • доктор економічних наук, професор Іванова Валентина Василівна, професор кафедри економіки підприємства та економічної теорії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • доктор економічних наук, професор Лопушняк Галина Степанівна, професор кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 • доктор економічних наук, професор Маршавін Юрій Миколайович, професор кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 • доктор економічних наук, професор Дороніна Ольга Анатоліївна, професор кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету Міністерства освіти та науки України імені Василя Стуса;
 • кандидат економічних наук, доцент Дробиш Людмила Василівна, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • кандидат економічних наук, доцент Тужилкіна Оксана Володимирівна, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • кандидат економічних наук, доцент Гвоздик Наталія Михайлівна, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • кандидат економічних наук, доцент Рудич Леся Василівна, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • кандидат економічних наук, доцент Григорьєва Олеся  Володимирівна, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка;
 • кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Близнюк Вікторія Валеріївна, завідувач відділу соціально-економічних проблем ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;
 • кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, професор Кір’ян Тетяна Михайлівна, директор Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики та НАН України.

 

 


Допоміжна інформація

Голова спеціалізованої вченої ради К 44.877.03

Костишина Тетяна Адамівна
Кабінет 538 б.

Тел. (0532) 50-91-33

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 44.877.03

Степанова Лариса Валентинівна
Кабінет 538.

Тел. (0532) 50-91-33, 050-3051771
e-mail: lara.stepanowa@gmail.com