Університет
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36003
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Інші підрозділи

 

Адміністративно-господарська частина

Архів університету

Асоціація випускників ПУЕТ (ПУСКУ, ПКІ)

Видавничо-поліграфічний відділ Центру інформаційного забезпечення освітнього процесу (ВПВ ЦІЗОП)

Відділ автоматизації та по роботі в Єдиній державній електронній базі освіти

Відділ диспетчерської служби

Відділ кадрів

Відділ студентської документації

Департамент маркетингу

Канцелярія

Кафе «Юність – Дар’юшка»

Міжнародний науково-освітній центр

Музей ПУЕТ

Інформаційний центр

Навчальний юридичний центр «Правова СТУДіЯ» Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Навчально-науковий інститут інноваційних технологій управління

Навчально-науковий Інститут лідерства

Навчально-науковий інститут соціально-трудових відносин

Навчально-науковий центр забезпечення якості вищої освіти

Науково-організаційний відділ

Науково-практичний центр з організації набору на навчання іноземців та осіб без громадянства

Офіс омбудсмена

Полтавське відділення Академії економічних наук України

Полтавський навчальний комплекс «Освіта»

Полтавський обласний бізнес-інкубатор

Приймальна комісія

Студентська рада ПУЕТ

Студентське містечко

Студентський омбудсмен

Тренінгова академія «Інтерлінгва»

Фінансово-економіче управління

Центр дистанційного навчання кредитних спілок

Центр зв’язків з виробництвом

Центр інформаційного забезпечення освітнього процесу

Центр мистецтв і дозвілля