Наука

Участь у ІІ Національній науково-методичній конференції

На базі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 17–18 жовтня 2019 р. відбулася ІІ Національна науково-методична конференція «Цифрова економіка».

На цю конференцію було надіслано 3 тези у співавторстві з директором Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління, чл.-кор. НАН України, проф., д.е.н. Лисенком Ю. Г., а саме:

Лысенко Ю. Г., Куликов П. М., Белкин Л. А., Гнибеда А. А. «Инновационная информационная система как индикатор цифровизации экономики» (стр. 267 - 270);

Лисенко Ю. Г., Смірнов Ф. В. «Нейромережеве моделювання процесів безперервного управління економічними об’єктами» (стр. 271-273);

Лысенко Ю. Г., Хруслова Н. С., Сватенко А. В. «Структура многоуровневой Интернет-системы сбора и обработки экономической и управленческой информации в бюджетных организациях» (стр. 273-276).

 

Із тезами можна ознайомитися за посиланням.