Наука

УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ІННОВАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

У Науковому віснику № 4 2018 року Полтавського університету економіки і торгівлі (Серія «Економічні науки») на стор. 44–51 була опублікована стаття Ю. Г. Лисенка та Д. В. Біленко «Управління життєвим циклом інноваційного університету».

Мета статті полягає у розробці підходу до управління життєвим циклом інноваційних університетів, що включає систему механізмів управління зі здійснення інноваційної діяльності за всіма напрямками роботи університету.

Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу, систематизації та узагальнення, проектного підходу.

Результати. Запропоновано систему механізмів управління життєвим циклом інноваційних університетів із визначенням критеріїв їх застосування на кожному етапі життєвого циклу, що дозволяє ефективно поєднати етапи створення та управління інноваційним університетом.

Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що запропонований підхід до управління життєвим циклом інноваційних університетів, що ґрунтується на процесі вдосконалення відповідної системи механізмів при переході на новий етап життєвого циклу за методологію спіральної моделі, на відміну від існуючих підходів об’єднує життєві цикли проекту зі створення інноваційного університету та його функціонування, що дозволяє зберігати позиції на ринку освітніх послуг якнайдовше відповідно до вимог зовнішнього середовища.

Зі статтею можна ознайомитися на сторінці Наукового Вісника PUET: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/1480