Наука
Головна / Наука / Навчально-науковий інститут інноваційних технологій управління (ННІІТУ) / Новини ННІІТУ / Успішні захисти двох кандидатських дисертацій у спеціалізованій вченій раді Д 44.877.02

Успішні захисти двох кандидатських дисертацій у спеціалізованій вченій раді Д 44.877.02

15 березня 2019 в Полтавському університеті економіки і торгівлі у спеціалізованій вченій раді Д 44.877.02 було успішно проведено захисти двох кандидатських дисертацій.

На першому захисті представлено дисертацію Сілантьєва Олега Ігоровича на тему «Багатство суспільства як потенціал розвитку сучасних макроекономічних систем» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки..

Науковим керівником Сілантьєва О. І. є доктор економічних наук, професор Шкурупій Ольга Всеволодівна, завідувач кафедри міжнародної економіки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Офіційними опонентами виступили:

  • доктор економічних наук, професор Зайцев Юрій Кузьмич, професор кафедри економічної теорії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
  • кандидат економічних наук Глущенко Ольга Вікторівна, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

На другому захисті представлено дисертацію Акулової Ганни Вікторівни на тему «Моделювання поведінки економічних агентів в умовах податкової конкуренції» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 –  математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Науковим керівником Акулової Г В. є доктор економічних наук, професор Меркулова Тамара Вікторівна, завідувач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Офіційними опонентами виступили:

  • доктор економічних наук, професор Клебанова Тамара Семенівна, професор кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
  • кандидат економічних наук Удачина Катерина Олександрівна, старший викладач кафедри економічної інформатики Національної металургійної академії України (м. Дніпро).

Вітаємо здобувачів Сілантьєва Олега Ігоровича та Акулову Ганну Вікторівну з успішними захистами дисертацій!

Бажаємо їм наснаги та подальших творчих успіхів!