Університет
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36003
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Вчена рада ПУЕТ

 

Вчений секретар: Сарапин Віта Василівна

№ кабінету 332а

Телефон 0532 50-24-77

 

Нестуля Олексій Олексійович, ректор університету, д. і. н., професор

Педченко Наталія Сергіївна, перший проректор, д. е. н., професор

Гаркуша Сергій Володимирович проректор з міжнародних зв’язків, в. о. директора Навчально-наукового інституту міжнародної освіти, д. т. н., професор

Манжура Олександр Васильович,проректор з науково-педагогічної роботи, д. е. н., доцент

Матвієнко Юрій Сергійович, проректор з науково-педагогічної роботи, к. пед. н.

Соколенко Наталія Миколаївна, проректор з адміністративно-господарської роботи

Ткаченко Аліна Сергіївна,директор Навчально-наукового інституту денної освіти, к. т. н., доцент

Шимановська Віталіна Леонідівна, директор Навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання

Нестуля Світлана Іванівна, директор Навчально-наукового інституту лідерства, д. пед. н., доцент

Туль Світлана Іванівна, директор Навчально-наукового інституту проєктів та підвищення кваліфікації, к. е. н., доцент

Зінчик Світлана Миколаївна,головний бухгалтер, в. о. начальника фінансово-економічного управління

Діденко Лариса Миколаївна, голова профспілкового комітету, директор центру інформаційного забезпечення освітнього процесу

Сарапин Віта Василівна, вчений секретар, к. філол. н., доцент

Гасій Олена Володимирівна, директор Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти, к. е. н., доцент

Борисенко Володимир Анатолійович, президент Полтавської торгово-промислової палати

Артеменко Анна Вікторівна, завідувач кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин, к. е. н., доцент

Балабан Петро Юрійович, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, к. е. н., професор

Бірта Габріелла Олександрівна, завідувач кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи, д. с.-г. н., професор

Бобух Надія Миколаївна, завідувач кафедри української, іноземних мов та перекладу, д. філол. н., професор

Володько Ольга Василівна, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, к. т. н.

Горобець Олександра Михайлівна, доцент кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства, к. т. н., доцент

Іщенко Валентина Леонідівна, завідувач кафедри ділової іноземної мови, к. філол. н., доцент

Капліна Тетяна Вікторівна, завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, д. т. н., професор

Карпенко Наталія Володимирівна, завідувач кафедри маркетингу, д. е. н., професор

Козюра Ігор Валерійович, професор кафедри менеджменту, д. держ. упр.

Костишина Тетяна Адамівна, завідувач кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії, д. е. н., професор

Лаврик Галина Володимирівна, завідувач кафедри правознавства, д. ю. н., професор

Мілька Алла Іванівна, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, к. е. н., доцент

Ольховська Олена Володимирівна, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, к. ф.-м. н.

Петренко Ірина Миколаївна, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук, д. і. н., професор

Рогоза Микола Єгорович, завідувач кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, д. е. н., професор

Скляр Георгій Павлович, завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу, д. е. н., професор

Хомич Галина Панасівна, завідувач кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства, д. т. н., професор

Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна, завідувач кафедри менеджменту, д. е. н., професор

Яріш Олена Валентинівна, завідувач кафедри фінансів та банківської справи, к. е. н., доцент

Цимбалюк Артем Сергійович, аспірант другого курсу спеціальності 073 Менеджмент

Ханжин Катерина Пилипівна, голова Студентської ради університету, студентка другого курсу спеціальності Комп’ютерні науки освітньої програми «Комп’ютерні науки» ступеня бакалавра

Лапкун Михайло Михайлович, студент третього курсу спеціальності Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньої програми «Підприємництво, торгівля та логістика» ступеня бакалавра

Сичук Діна Леонідівна, студентка другого курсу спеціальності Міжнародні економічні відносини освітньої програми «Міжнародний бізнес» ступеня бакалавра

Шило Каріна Максимівна, студентка першого курсу спеціальності Менеджмент освітньої програми «Менеджмент та адміністрування» ступеня магістра